Perazzi MX8

IMG_0562


© Sten Are Uglebakken 2012